Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Kidkul. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi,  các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi và toàn bộ việc giao tiếp, trao đổi thông tin với các cá nhân bằng lời nói, văn bản, email, điện thoại hoặc bất kỳ phương thức nào khác.

Chính sách này tuân thủ và là một phần không tách rời của Điều khoản sử dụng dịch vụ của Kidkul.

1. Định nghĩa

Khách hàng Kidkul là người (bao gồm cá nhân, tổ chức và các chủ thể khác) sử dụng phần trang web Kidkul thông qua Hợp đồng được ký kết hợp pháp giữa Khách hàng Kidkul và Kidkul.

Người dùng là các cá nhân trực tiếp truy cập, sử dụng, thao tác trên hệ thống phần mềm Kidkul, Khu vực giới hạn thông qua việc đăng nhập theo sự phân công, uỷ thác và/hoặc cho phép của Khách hàng.

Khách là các cá nhân không phải Người dùng, có quyền truy cập các Khu vực chung của Site Kidkul (vị trí) nhưng không có quyền truy cập vào Khu vực giới hạn.

Hợp đồng bao gồm Hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm thông tin, các Phụ lục và các văn bản khác liên quan (nếu có), được ký kết giữa Kidkul và Khách hàng Kidkul. Căn cứ theo Hợp đồng, Kidkul cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng và đóng vai trò là Bên xử lý dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của Bên kiểm soát dữ liệu.

Dữ liệu Khách hàng Kidkul bao gồm dữ liệu, báo cáo, các địa chỉ và các thư mục, tài liệu khác được lưu trữ dưới dạng điện tử bởi Khách hàng hoặc Người dùng trên Dịch vụ do Kidkul cung cấp.

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm các thông tin, dữ liệu quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Sau đây gọi tắt là “Nghị định 13”).

Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Kidkul và Khách dùng, giữ các người dùng với nhau phụ thuộc vào từng loại hình dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, Kidkul có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. Kidkul cam kết đảm bảo an toàn và Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý người dùng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Những thông tin, dữ liệu mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau từ hoặc thông qua Dịch vụ. Ngoài những thông tin, dữ liệu mà Kidkul công khai thu thập dưới đây, chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý dữ liệu của Người dùng và Khách, khi xét thấy thích hợp và được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

2.1. Dữ liệu được cung cấp bởi Khách hàng Kidkul

Khi Khách hàng ký kết Hợp đồng hoặc đăng ký với Kidkul, tuỳ thuộc vào chủ thể ký kết (cá nhân, pháp nhân, tổ chức,…).Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ Khách hàng khi đăng ký tài khoản, sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin thanh toán và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

2.2. Dữ liệu được cung cấp bởi Người dùng

Dịch vụ và hệ thống Kidkul có các tính năng cho phép Người dùng chủ động trong việc đầu tư, quyên góp của mình, quyết định dữ liệu nào được chia sẻ trên Dịch vụ sẽ tuỳ thuộc vào quy định sử dụng Dịch vụ của Khách hàng Kidkul đối với Người dùng và/hoặc tùy thuộc vào chủ đích của Người dùng. Kidkul sẽ cung cấp các tính năng cho phép Người dùng có thể thực hiện nhiều thay đổi các dữ liệu cá nhân, lựa chọn của Người dùng tuỳ thuộc vào mức độ và nhu cầu.

Xin lưu ý, những dữ liệu, thông tin cá nhân do Người dùng này chia sẻ cho Người dùng khác trong cùng hệ thống Dịch vụ (thông qua các ứng dụng trong Dịch vụ như Message, Drive,…) không được Kidkul thu thập và sẽ không thuộc phạm vi quy định tại điều khoản này. Những dữ liệu nêu trên sẽ do Người dùng quản lý và có thể được chia sẻ với một số đối tượng như quy định tại Điều 4.2 chính sách này.

2.3. Dữ liệu được tự động thu thập

Khi Người dùng hoặc Khách sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin từ thiết bị của Người dùng và Khách thông qua việc sử dụng một số công nghệ như: cookies, clear gifs hoặc web beacons. Những thông tin được tự động thu thập theo hình thức này có thể bao gồm địa chỉ IP hoặc ID, địa chỉ thiết bị khác, trình duyệt web, trang mạng hoặc website mà Người dùng hoặc Khách vừa truy cập ngay trước khi hoặc ngay sau khi sử dụng Dịch vụ, các trang hoặc nội dung mà Người dùng hoặc Khách xem hoặc tương tác khi dùng Dịch vụ, và ngày, giờ, thời gian mà Người dùng hoặc Khách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng những công nghệ nêu trên để thu thập thông tin liên quan đến sự tương tác của Người dùng hoặc Khách với email khi Người dùng hoặc Khách mở, ấn vào hoặc chuyển tiếp một email. Những thông tin, dữ liệu này được chúng tôi thu thập từ tất cả Người dùng hoặc Khách, để cung cấp dịch vụ, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, gửi thông tin quảng cáo và tiếp thị, xử lý thanh toán và liên hệ với bạn về các cập nhật và thông tin quan trọng khác.

2.4. Dịch vụ tích hợp

Người dùng có quyền lựa chọn đăng nhập hoặc đăng ký sử dụng Dịch vụ bằng việc sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu của dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba (Sau đây gọi là “Dịch vụ tích hợp”), như việc đăng nhập Dịch vụ bằng tài khoản Google, AppleID; hoặc, Người dùng cho phép một (hoặc các) Dịch vụ tích hợp cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin khác cho Kidkul. Trong trường hợp này, Người dùng được khuyến nghị nên kiểm tra, rà soát các tùy chọn bảo mật của từng Dịch vụ tích hợp để biết và hiểu Dịch vụ tích hợp sẽ cung cấp cho Kidkul các loại thông tin, dữ liệu nào để đưa ra những điều chỉnh, thay đổi phù hợp.

Bằng việc cho phép Kidkul kết nối với Dịch vụ tích hợp, Người dùng chấp thuận việc Kidkul có quyền truy cập và lưu trữ tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, nơi sinh sống, URL dẫn đến hình ảnh cá nhân, và các thông tin, dữ liệu khác mà Dịch vụ tích hợp và/hoặc Người dùng cho phép Kidkul truy cập, sử dụng và/hoặc công bố theo quy định tại chính sách này.

Vui lòng cẩn trọng đọc kỹ từng điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của từng Dịch vụ tích hợp trước khi sử dụng và kết nối Dịch vụ tích hợp với Dịch vụ do Kidkul cung cấp.

2.5. Bảo mật thông tin Người dùng và Khách hàng

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, mất mát hoặc sử dụng không đúng mục đích. Chúng tôi duy trì một hệ thống an ninh để đảm bảo thông tin của bạn được bảo vệ tốt nhất có thể.

3. Dữ liệu, thông tin được tiết lộ như thế nào

Dữ liệu và thông tin cá nhân trên Kidkul không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận từ Khách hàng Kidkul, Người dùng hoặc Khách, trừ khi có quy định pháp luật cho phép. Các trường hợp tiết lộ thông tin cá nhân được xác định như sau:

3.1. Những thông tin không bị giới hạn tiết lộ

Bất kỳ thông tin nào mà Người dùng hoặc Khách tự nguyện cung cấp trên Khu vực chung hoặc Khu vực giới hạn của Dịch vụ, ví dụ: ảnh hồ sơ cá nhân của chủ thể dữ liệu được đặt chế độ công khai, sẽ được tiết lộ với tất cả Người dùng và Khách có quyền truy cập để xem những nội dung đó.

3.2. Người dùng trong cùng hệ thống:

Một số thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của người dùng có thể được quản trị viên hoặc người dùng khác trong cùng hệ thống của Khách hàng Kidkul truy cập, tùy thuộc vào cài đặt của người dùng.

3.3. Các nhà cung cấp dịch vụ:

Kidkul hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ website, phát triển ứng dụng, hosting, bảo trì và các dịch vụ khác. Những nhà cung cấp này có thể truy cập hoặc xử lý thông tin cá nhân nhưng chỉ ở mức cần thiết và phải tuân thủ các cam kết bảo mật.

Trong trường hợp này, Kidkul sẽ yêu cầu các nhà cung cấp duy trì tính bảo mật, cam kết không tiết lộ các dữ liệu cá nhân và Dữ liệu Khách hàng Kidkul và không xử lý cho bất kỳ mục đích nào khác.

3.4. Thông tin không thể dùng để nhận dạng cá nhân cụ thể

Kidkul có thể chia sẻ thông tin đã được tổng hợp, không nhận dạng được cá nhân cụ thể, cho các bên thứ ba với mục đích nghiệp vụ nhất định, dưới bất kỳ hình thức nào cho một số mục đích, bao gồm: (i) đảm bảo việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo; hoặc (ii) mục đích hỗ trợ các bên thứ ba hiểu về sở thích, thói quen sử dụng của Người dùng, Khách hàng Kidkul và Khách đối với một số trình duyệt, nội dung, dịch vụ và/hoặc tính năng nhất định thông qua Dịch vụ.

3.5. Cơ quan nhà nước, các thủ tục pháp lý và tuân thủ pháp luật

Kidkul có thể tiết lộ thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu từ các cơ quan tố tụng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kidkul bảo lưu quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin khác mà chúng tôi tin rằng, trên tinh thần thiện chí, là phù hợp hoặc cần thiết để (i) đề phòng các rủi ro, trách nhiệm pháp lý, (ii) bảo vệ Kidkul khỏi các hành vi lừa đảo, lạm dụng hoặc các hành vi trái pháp luật khác, (iii) điều tra và bảo vệ Kidkul trước các cáo buộc hoặc yêu cầu khởi kiện của bất kỳ bên thứ ba nào, (iv) bảo vệ tính bảo mật, thống nhất của Dịch vụ và bất kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị nào được sử dụng để thực hiện Dịch vụ, hoặc (v) bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Kidkul, các tài sản thuộc sở hữu của Kidkul, hiệu lực của các thoả thuận, Hợp đồng hoặc để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, tài sản và sự an toàn của các bên khác.

3.6. Thay đổi quyền sở hữu

Thông tin, dữ liệu của Người dùng và Khách, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, có thể được tiết lộ và chuyển giao cho một bên khác như một phần kết quả của việc tổ chức lại doanh nghiệp của Kidkul (bao gồm mua, bán, sáp nhập, chia, tách hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp).

Trong những trường hợp này, Kidkul cam kết và đảm bảo (i) người nhận dữ liệu, thông tin của Người dùng và Khách có nghĩa vụ đáp ứng, tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân với các điều kiện không kém hơn quy định tại chính sách bảo mật này của Kidkul và (ii) chỉ chuyển giao dữ liệu, thông tin cho bên thứ ba sau khi bên đó đã đảm bảo các điều kiện nêu trên.

3.7. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu, tuân thủ theo luật pháp hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

3.8. Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

4. Dịch vụ cung cấp bởi bên thứ ba

Dịch vụ do Kidkul cung cấp có thể bao gồm các tính năng hoặc đường dẫn tới các website và dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào do Khách hàng Kidkul, Người dùng hoặc Khách cung cấp trên các website hoặc dịch vụ của bên thứ ba sẽ trực tiếp được gửi tới và tuân thủ theo các chính sách, quy định của bên thứ ba đó.

Ví dụ:

Kidkul có thể tích hợp một số dịch vụ của bên dịch vụ cung cấp quà tặng vào danh sách các ứng dụng hiển thị trên Dịch vụ (trong trường hợp Khách hàng Kidkul là bên sử dụng Dịch vụ và đồng thời, sử dụng dịch vụ cung cấp quà tặng của bên thứ ba đó), theo sự chấp thuận của Khách hàng Kidkul, để nâng cao trải nghiệm, tiện ích cho Người dùng. Trong trường hợp này, nếu Người dùng cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân của mình cho bên thứ ba thông qua việc tích hợp đó, những dữ liệu của Người dùng sẽ trực tiếp được gửi tới bên thứ ba và sẽ tuân thủ, áp dụng các quy định, chính sách của bên thứ ba đó. Kidkul sẽ không có bất kỳ quyền, nghĩa vụ liên quan và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro nào phát sinh từ việc Người dùng cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba.

5. Bảo vệ dữ liệu

Kidkul áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết, mang tính chất tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân, Dữ liệu Khách hàng Kidkul đang được xử lý tại Kidkul khỏi những sự cố, phá huỷ, rủi ro thất thoát, những hành động truy cập, thay đổi, điều chỉnh hoặc tiết lộ trái quy định pháp luật.

Tuy nhiên, không có bất kỳ biện pháp truyền tải hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Kidkul không thể đảm bảo rằng những dữ liệu, thông tin cá nhân của Người dùng, Khách hàng sẽ không bao giờ có thể bị tác động bởi những hành vi vi phạm như đã nêu trên.

Việc bảo mật và đảm bảo tính toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng được thực hiện theo các Hợp đồng kí kết giữa Kidkul và Khách hàng Kidkul và/hoặc tuân theo các Điều khoản dịch vụ của Kidkul. Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi đang sử dụng các biện pháp bảo mật và/hoặc cung cấp các tính năng sau đây để Người dùng/Khách hàng Kidkul chủ động trong việc bảo đảm an toàn trên các dữ liệu của mình.

6. Lưu trữ dữ liệu

Kidkul chỉ lưu trữ các dữ liệu cá nhân thu thập được từ Người dùng khi tài khoản của Người dùng trên Dịch vụ vẫn đang ở trạng thái hoạt động (active), trừ trường hợp điều khoản dịch vụ của Kidkul có quy định khác hoặc pháp luật có quy định khác. Kidkul không sở hữu bất kỳ dữ liệu, nội dung nào do Người dùng, Khách hàng Kidkul hoặc Khách đăng tải lên Dịch vụ.

7. Cập nhật, điều chỉnh chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này đôi khi và chúng sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi này được đăng, bạn đồng ý với những thay đổi này.