Địa chỉ

Gặp chúng tôi ở đâu?

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trí tuệ nhân tạo trẻ Việt Nam

KIDKUL AI CENTER

Số 6 đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: kidkul2030@gmail.com