Edit

KUL là một chú Robot được tạo ra với mục đích dọn sạch rác dưới đáy biển. Sâu thẳm dưới đáy đại dương hiện đang tồn đọng một lượng rác thải lớn, gây ô nhiễm môi trường biển và đe doạ sự sống của các loài sinh vật. KUL được đưa đến đáy biển và hiện ra trước mắt KUL …

contact@admin.com

+84 123 123 1234

Lifelong Learning in the Age of Automation

We are Kidkul
An online learning community

At Kidkul, we believe everyone should have the opportunity to create progress through technology and develop the skills of tomorrow. With assessments, learning paths and courses authored by industry experts.

5016+

Courses

Award

Winner

15600+

Students

Giải Pháp

Trực Tiếp (Offline)

Trực Tuyến (Online)

#News News & Events

Discover how to anticipate and adapt to the latest trends and digital life changing course.

http://kidkul.com/blog/author/uyen/

HỘI THI “STEM INNOVATION DAY 2021 - SÁNG TẠO CÔNG

HỘI THI “STEM INNOVATION DAY 2021 – SÁNG TẠO CÔNG

http://kidkul.com/blog/author/baochua/

Psychology may be you completed online

Creating software tailored to my games development gaming is a